logo-mini

Marka Tescil

Markanın Tanımı

Tüzel veya gerçek bir kişinin üretmiş olduğu bir ürün veya hizmetin yine kendisi ile aynı sektörde faaliyette bulunan kurum, kuruluş veya kişilerin ürettikleri ürün ya da hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamak amaçlı her çeşit harf kelime şekil veya renk kombinasyonlarının her birine veya bütününe Marka denilir.

Marka Çeşitleri

Ticaret Markaları:

Uluslararası NICE KODU’nda 1’den 34 dahil sınıfları kapsayan tüm ürünlerin üretimini yapan ve yaptıran işletmelerin etiket veya ambalajlarında kullandıkları markalardır.

Hizmet Markaları:

Uluslararası NICE KODU’nda 35 ile 45 dahil sınıflardaki iş kollarını kapsayan gerçek veya tüzel kişilerin yapmış oldukları hizmetler için kullandıkları isimlerdir. Oteller, lokantalar, okullar, market ve mağazalar, lojistik firmaları, inşaat firmaları, danışmanlık firmaları bu kapsamdadır.

Ortak Marka:

Ticaret veya hizmet işletmeleri ile gerçek kişilerinde olabildiği, birden çok sahibi olan markalardır. Marka sahiplerinden herhangi biri diğerlerinin izni olmadan bu markanın geçtiği yeni bir marka sahibi olamaz. Marka sahipleri bu ismin nasıl ve ne koşullarda kullanacaklarını mutabakatla belirlerler. Bu konu da en önemli örnek Tariş markasıdır.

Garanti Markası:

Belirlenmiş marka işaretini sahibi tarafından kontrol altında tutmak şartıyla belirlenmiş hammadde, üretim biçimi, yöntemi, ambalajlanması koşuluyla birden çok kişi veya kuruluşa kullanma hakkı verilen markalardır.
Garanti Markalarına en iyi örnek; Türk Standartları Enstitüsü tarafından, şirketlere verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti ve Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üstünde kullanılan özel tasarımlı diş fotoğrafı da örnek gösterilebilir.

 

Uluslararası Marka Tescili


Marka tescilinden doğan haklar, yalnızca tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurt dışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekiyor.
Tescil talep edilen ülke ofislerine birer birer müracaat yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir müracaat ile birden fazla ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Madrid Sistemi’nin Avantajları

– Markaların tek bir müracaat yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden çok ülkede global tescilini hayata geçirmek.

– Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit bir işlem Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark – EUTM) Avrupa Birliği Markası,

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bütününde geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.

 

Bir çok firmaya marka ve patent tescil hizmeti verdik. Referanslarımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.