logo-mini

Patent Tescil

Patent / Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ yararlı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacı ile tanınan tekel haklarıdır.
Patentlenebilirlik Kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

Yenilik:

Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması manasına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent müracaatsunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. Yolla açıklanan) her çeşit bilgi manasına gelmektedir. Patentten farklı olarak yararlı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı vermeyen teknik özellikler dikkate alınmaz.

Buluş Basamağı:

Buluşun, alakalı olduğu teknik alanda profesyonel bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir biçimde çıkarılamayacak nitelikte olması manasına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik:

Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması manasına gelir.

Koruma Kapsamı Dışında Kalan

Patent Başvuruları

Buluşunuz için patent ya da yararlı model müracaat yapmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Buluş Niteliğinde Olmadığından Patent Verilemeyecek Konular Şunlardır:

– Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler (Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak, bu yönteme göre çalışmakta olan bir hesap makinesi buluş olabilir)

– Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler (Dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme yöntemi, bir oyun veya ticari bir işletmeyi organize etmek için planlar buluş değildir. Ancak, dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş olabilir)

– Bilgisayar programları (Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve teknikleri gerçekleştiren bilgisayar programları, kaynak ve nesne kodları teknik karakter olarak kabul edilmediklerinden dolayı buluş olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin; Muhasebe Programı, açık artırma metodunu gerçekleştiren program vb. Ancak, teknik bir problemi çözen yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı veya bilgisayar programını içeren cihaz patent ile korunabilmektedir. Örneğin, iki mobil cihazı arasında daha hızlı veri iletişimini sağlamakta olan yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı, bir işletim sisteminde kaynak dağılımını gerçekleştiren program veya veri şifrelemesini sağlamakta olan program vb.)

– Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri (Romanlar, tablolar, heykeller buluş değildir.)

– Bilginin sunumu

Faydalı Modelle Korunamayacak Buluşlar

Patentle korunabilir olmayan buluşlar dışında patent ile korunabilen fakat yararlı modelle de korunamayan buluşlar aşağıda belirtilen gibi sıralanabilir:- Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni bir plastik bileşeni ve onun üretim usulü)

– Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar (Yeni bir antihistaminik ve onun üretim usulü)

– Biyoteknolojik buluşlar (Rekombinant DNA teknolojisiyle elde edilen ürünler ve üretim usulleri)

– Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar (Bir sac şekillendirme yöntemi, elektroliz ile su ısıtma yöntemi)

Uluslararası Patent Tescili

PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT-PATENT COOPERATİON TREATY ) KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULAR

Bir buluşun, birden fazla ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacı ile üye ülkelerin yaptığı bir antlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında yapılan patent müracaatsunun müracaat tarihi, ileriki adımların atılması neticesinde üye 151 ülke için geçerli olabilecektir. Başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasından sonra, müracaat sahibi ilk müracaat tarihinden (var ise rüçhan tarihinden) itibaren 30 ay içerisinde üye ülkelerin her birine müracaatta bulunma hakkı elde etmiş olacaktır (PCT ulusal safha).

Böylece müracaat sahibi her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak ve hatta isterse inceleme raporu da hazırlatmak mecburiyetinde kalmayacağı için ekonomik olarak büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Burada önemli bir nokta; PCT müracaatsu yapmış olmak, her ülkede patent hakkı elde edilmiş manasına gelmemekte bu ülkelere müracaatta bulunma hakkı kazanılması manasına gelmektedir. Yani PCT müracaatsundan (var ise rüçhan tarihinden) sonraki 30 ay içinde istenen her ülkeye (veya birliğe, örn. EPO) ayrı ayrı müracaatta bulunulması gerekiyor.

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EUROPEAN PATENT CONVENTİON-EPC ) KAPSAMINDA AVRUPA PATENTLERİ

Tek bir müracaat ile EPC’ye üye ülkelerde patent elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Avrupa patentinin hangi ülkeleri kapsayacağına patent müracaat sahibi karar vermektedir. Avrupa ülkelerinde daha kısa sürede ve daha az maliyetle patent koruması elde edebilmenin bir yoludur. Tarifname, patent istemleri ve var ise teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patenti fasikülünün verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde vekili tarafından Kuruma sunulur. Her Avrupa patenti, detaylı bir inceleme aşamasından geçmekte ve üye ülkelerde koruma altına alınabilmektedir. Başvuru tarihi itibariyle 20 yıl koruma sağlamaktadır.

Bir çok firmaya marka tescil ve patent tescil hizmeti verdik. Referanslarımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.